Firma Bedřich Vavřena byla založena 12.12.1990
  a v právní formě se jedná o fyzickou osobu
  registrovanou v obchodním registru. Od svého
  počátku se specializovala na optické komunikace.
  Již v roce 1992 zakladatel firmy absolvuje školení
  u firmy LAPP KABEL Stuttgart GmbH, které je zaměřeno
  na sítě LAN a u téže firmy se aktivně podílí
  na výstavbách sítí již od samého počátku, tj.
  od návrhu sítě, až po její předání zákazníkovi.
  Návrhy jsou prováděny jak v prostředí ETHERNET,
  tak TOKEN-RING i FDDI. Současně absolvuje u téže
  firmy praktický i taoretický zácvik na práce
  s optickým vláknem a to již od výroby vlákna,
  přes výrobu optických kabelů, až po konečnou montáž
  optických linek. U téže firmy absolvuje v roce 1994
  i školení a praktické úlohy na technologii ATM.
Ve spolupáci s firmou LAPP KABELL Stuttgart dovážíme
  též do české republiky i špičkové aktivní komponenty
  firmy HUGHES, z nichž některé jsou provozovány
  i v Liberci a okolí. Například Okresní úřad Liberec,
  Skloexport Liberec a Intex Liberec.
V roce 1997 dosahuje firma uznání své odborné
  způsobilosti v optických vláknech i u firem v USA
  a dne 7.5.1997 obdržela V.A.R. certifikát od firmy
  Molex. Představitel firmy se též stává členem
  Česko-slovenské společnosti pro fotoniku a členem
  evropské společnosti pro fotoniku.
Firma od roku 1990 začíná s návrhy datových
  sítí a jejich realizací i pro ostatní
  počítačové firmy a směřuje svoji působnost
  spíše do oblasti subdodávek. Našimi
  zákazníky se postupně stávají i takové
  firmy jako GRALL, SH+, ComPlus,
  Digital Equipment s.r.o., PVT, a jiné.
  Postupně, tak jak si české firmy osvojují
  zásady práce s metalickými vodiči, se naše
  firma přesouvá na speciality v oblasti
  optického vlákna jak v multimodové, tak
  singlemodové; oblasti. Firma postupně
  rozšiřuje svůj strojový park takovým
  způsobem, aby nemohlo dojít k neplnění
  závazků z důvodu selhání techniky.
  Do dnešního dne firma disponuje dvojím
  zařízením na sváření optických vláken,
  dvojím zařízením na měření parametrů
  optických tras, vlastní soupravu na zavlékání
  optických kabelů, soupravu na měření
  metalických tras včetně metalického
  reflektometru a další technikou, která
  skýtá technické zázemí na všechny potřebné
  práce.

Naše firma též vyrábí potřebné komponenty
  optických rozvodů a to optické pigtaily,
  propojovací moduly, útlumové články,
  svařovací boxy, optické patchpanely a jiný
  potřebný materiál. Trvale držíme skladem
  všechny běžné i méně běžné typy optických
  konektorů a to jak v provedení pro multimod,
  tak i pro singlemod. V našich skladových
  zásobách jsou i takové konektory jako ESKOM,
  FDDI, Optoklip a jiné typy, které se ani 
  v České Republice nepoužívají.
Zabýváme se též výrobou složitých optických
  komponentů, jako třeba útlumových článků
  pro optické spoje jak v oblasti singlemodu,
  tak i v multimodu.
Naše vybavenost se v poslední době přesouvá
  i do oblasti oprav a postupně jsme
  investovali do dílenského vybavení pro
  slaboproudou techniku, jako je digitální
  osciloskop 100MHz dvoukanál, Radout
  osciloskop 100MHz čtyřkanál, DMM Kietly
  s přesností referenčního normálu, zdroje
  a ostatní zařízení potřebné pro opravy
  složitých elektronických zařízení.
Celkově bylo do tachnických zařízení firmy
  během naší činnosti investováno řádově
  více jak 1 mil. Kč a tyto investice jsou
  i patřičným způsobem využívány.
Designed for 800x600 by P.Vavřena
Main Products Contact